Logo
 

Historikk

Uten Narvikgården AS og Nordkraft AS ville ikke Narviks nye storstue blitt bygget. En samarbeidsavtale mellom Nordkraft og Narvikgården sørget for at flerbrukshallen kunne bygges.
Nordkraft AS har kjøpt retten til navnet på flerbrukshallen gjennom en samarbeidsavtale som i første omgang løper over 10 år og som sikrer betydelige driftstilskudd til hallen. En slik profileringsavtale måtte på plass for å sikre en fornuftig driftssituasjon uten for høyt låneopptak i prosjektet. Uten denne avtalen ville hallen fått svært utfordrende driftsvilkår.

Det var en forutsetning for vår finansiering av prosjektet at en avtale a la denne kom på plass. Uten denne profileringsavtalen med Nordkraft ville det høyst sannsynlig ikke blitt noen flerbrukshall. Med Nordkrafts ønske og vilje til å bidra sikres et godt og fremtidsrettet tilbud innen kultur og idrett i Narvik, sier administrerende direktør Lars Skjønnås i Narvikgården.

Narvikgården var ansvarlig for å få bygget en ishall/flerbrukshall i Narvik. Kontrakt på bygging av denne ishallen ble inngått allerede i mai 2007. Narvikgården eide selskapet Narvik Spektrum sammen med Narvik Ishockeyklubb frem til 2013 da Narvikgården overtok 100 % av aksjene i selskapet.

Det ble jobbet i nærmere 20 år før realiseringen av hallen kunne iverksettes.
Bygging av ishallen var et betydelig økonomisk løft for Narvikgården. I tillegg bidro mange gode bidragsytere til finansieringen av hallen, som alle var meget viktig for å få dette prosjektet gjennomført.

Nordkraft og Narvikgården er to vesentlige selskaper i Narvik som deler på det løftet det er å få bygget og etterpå driftet denne ishallen/flerbrukshallen i Narvik.

 

Nordkraft Arena er finasiert ved spillemidler og bidrag fra næringslivet!

Følgende positive aktører gjorde det mulig å realisere Narvikregionens storstue, Nordkraft Arena:

Narvikgården Nordkraft
Dong Energy Coop
Ica Eiendom Laksaa
Narvik Ishockeyklubb Kraftinor
Fremover Sparebanken Narvik
Kubera Nordlandsbanken
Inge Falch Olsen Narvik Handelsstandsforening
Frydenlund Kontorspar Narvik Håndtverk og Industriforening
Studentsamskipnadeni Narvik         Maskinentreprenør Kristian Kristiansen
Sommerseth Svebjørn Auto
Nord-Norsk Spedisjon Byggtorget
Megler Forum Heatwork
Rambøll Rørlegger'n
HRS Byggmakker
Expert Os Ekspressen
Bentro Bil Ivarsson Tak
Bravida Administrasjonsveien 1A
Forskningsparken i Narvik        G-Sport
Futurum Ingeniørfirma T. Jespersen
Bo- og vaktmesterservice Grand Royal Eiendom
Økonor Narvik Havn
Naturgass Nord Kuraas
Varmeservice A. Markussen
Øyeklinikken i Narvik Lommeteateret
   

 

Gaver Skiltnordkraftarena2_web